ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะผู้บริหารองค์การประจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS)

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะผู้บริหารองค์การประจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS)
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะผู้บริหารองค์การประจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS) ในโอกาสที่คณะผู้บริหารองค์การประจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS) ได้เข้าพูดคุยแลกเปลี่ยนหารือภาคีเชิงยุทธศาสตร์ทางวิชาการ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้การตอนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมพูดคุยหารือในประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ณ  พิพิธภัณฑ์เรืนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 691 ครั้ง
 
ย้อนกลับ