สถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ (International Sustainable Development Studies Institute - ISDSI) มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาด้านวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

สถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ (International Sustainable Development Studies Institute - ISDSI) มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาด้านวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนนานาชาติ (International Sustainable Development Studies Institute: ISDSI) มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาด้านวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และได้เยี่ยมชมนิทรรศการในเรือนทรงอาณานิคม (คิวรีเปอล์) นิทรรศการข้าวของเครื่องใช้ในเรือนไทลื้อ นิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือนในเรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การตัดตุงล้านนา เพื่อเรียนรู้งานหัตถศิลป์ล้านนา สามารถนำไปต่อยอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อไปได้ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 875 ครั้ง
 
ย้อนกลับ