ต้อนรับคณะกรรมคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะเเละวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

ต้อนรับคณะกรรมคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะเเละวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะเเละวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร นำโดยรองศาสตราจารย์รงค์   บุญสวยขวัญ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า และคณะ ที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

 
เผยแพร่เมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 682 ครั้ง
 
ย้อนกลับ