ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ในพื้นที่ชุมชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ในพื้นที่ชุมชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 

ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ในเขตพื้นที่ชุมชนอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564  

 
เผยแพร่เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 1,139 ครั้ง
 
ย้อนกลับ