สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม และนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 2 มกราคม 2565 

 
เผยแพร่เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565 • การดู 785 ครั้ง
 
ย้อนกลับ