คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 

คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าทัศนศึกษาและวาดภาพสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการภูมิปัญญาสล่าสร้างเรือน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 30 มกราคม 2565 

 
เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2565 • การดู 812 ครั้ง
 
ย้อนกลับ