วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจกิจท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวล้านนาในอดีต รวมไปถึงศึกษาการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์โดยตรงแก่นักศึกษา ในวันที่ 28 ธันวาคม 2564  

 
เผยแพร่เมื่อ 28 ธันวาคม 2564 • การดู 1,150 ครั้ง
 
ย้อนกลับ