ร่วมงานเปิดนิทรรศการ KHUM MAI X MAIIAM COLLECTION

ร่วมงานเปิดนิทรรศการ KHUM MAI X MAIIAM COLLECTION
 

บุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยนางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ นายสุขธรรม โนบาง และนางสาวปรียาลักษ์ ใจสัตย์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมงานเปิดนิทรรศการ KHUM MAI X MAIIAM COLLECTION ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) และพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม โดยมีนางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) 

 
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564 • การดู 806 ครั้ง
 
ย้อนกลับ