ร่วมเปิดงานนิทรรศการสัญจร “โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ”

ร่วมเปิดงานนิทรรศการสัญจร “โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ”
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมเปิดงานนิทรรศการสัญจร “โอะกุริโมโนะ สุนทรียะแห่งการให้และได้คืนกลับ” ซึ่งเจแปนด์ฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯ และหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดขึ้น และสนับสนุนโดยสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่และสมาคมคนญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  Mr. Matsumoto Hiroshi Consul General of Japan in Chiang Mai Consulate General of Japan in Chiang Mai  Mr. Kuriyama Masayuki Director General The Japan Foundation Bangkok คุณวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมเปิดงาน ในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ณ บริเวณห้องนิทรรศการด้านหลัง ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ที่มารูปภาพ: CCARC CMU และ คณะวิจิตรศิลป์ มช.

 

 
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2564 • การดู 846 ครั้ง
 
ย้อนกลับ