ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (พญาวงศ์) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (พญาวงศ์) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (พญาวงศ์) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

เผยแพร่เมื่อ 12 ตุลาคม 2564 • การดู 726 ครั้ง
 
ย้อนกลับ