ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่เข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อเรียนรู้ในหน่วยวิชาบูรณาการสังคมศึกษา-ภาษาไทย ภาคเหนือ : ตามรอยประวัติศาสตร์ล้านนา ในหัวข้อ "นพบุรีศรีนครพิงค์ศูนย์กลางอาณาจักรล้านนา สร้างสรรค์พุทธศิลป์แก่งศรัทธา ทรัพยากรป่ามรดกเมือง" โดยมุ่งเรียนรู้เรืองราว ที่มาและความสำคัญของอาณาจักรล้านนา พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคสร้างบ้านแปงเมืองจนถึงการเสนอเป็นมรดกโลก และศึกษาแหล่งเรียนรู้เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมล้านนาในอดีต วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
 
เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 • การดู 874 ครั้ง
 
ย้อนกลับ