โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม "เปิดประสบการณ์เรียนรู้ เคียงคู่ศิลปวัฒนธรรม สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน"

โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม "เปิดประสบการณ์เรียนรู้ เคียงคู่ศิลปวัฒนธรรม สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
 
เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2559 • การดู 1,279 ครั้ง
 
ย้อนกลับ