เอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตงาน TOR จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (พญาวงศ์) จำนวน 1 งาน

เอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตงาน TOR จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (พญาวงศ์) จำนวน 1 งาน
 

เอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตงาน TOR จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (พญาวงศ์) จำนวน 1 งาน

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง เอกสารประกวดราคาและร่างขอบเขตงานTOR.pdf

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2564 • การดู 798 ครั้ง
 
ย้อนกลับ