ราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (พญาวงศ์) จำนวน 1 งาน

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (พญาวงศ์) จำนวน 1 งาน
 

ราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (พญาวงศ์) จำนวน 1 งาน

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบ บก.01.pdf

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2564 • การดู 697 ครั้ง
 
ย้อนกลับ