ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (พญาวงศ์) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (พญาวงศ์) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (พญาวงศ์) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกาศประกวดราคา.pdf

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2564 • การดู 796 ครั้ง
 
ย้อนกลับ