ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ Walk Rally

ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ Walk Rally
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาหลักสูตร การสอน และการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ Walk Rally โดยมีการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมเรือนล้านนา และแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 16 มกราคม 2559
 
เผยแพร่เมื่อ 16 มกราคม 2559 • การดู 729 ครั้ง
 
ย้อนกลับ