ให้การต้อนรับสมาชิกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมป์

ให้การต้อนรับสมาชิกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมป์
 
อาจารย์ ดร. วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบรานล้านนา แก่สมาชิกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมป์ที่เข้ามาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมรวมถึงศึกษาประวัติความเป็นอยู่ของชาวล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. วันที่ 16 มกราคม 2559
 
เผยแพร่เมื่อ 16 มกราคม 2559 • การดู 805 ครั้ง
 
ย้อนกลับ