พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. พร้อมเปิดให้บริการแล้ว 1 มิถุนายน 2564 นี้

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. พร้อมเปิดให้บริการแล้ว 1 มิถุนายน 2564 นี้
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป พร้อมให้ผู้เยี่ยมชมได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศท่ามกลางเรือนโบราณล้านนาและนิทรรศการเรือนทรงอาณานิคมคิวรีเปอล์ ในขณะที่ลดความเสี่ยงของการแพร่กระจาย COVID-19 ด้วยมาตรการความปลอดภัยของพิพิธภัณฑ์ฯ

รายละเอียดการเข้าชม
เปิด : วันจันทร์-วันอาทิตย์ (ปิดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลาทำการ : 08.30 – 16.30 น.
อัตราค่าเข้าชม : บุคลคลทั่วไปคนละ 50 บาท 
นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุกว่า 60 ปีขึ้นไปคนละ 20 บาท
Location : https://bit.ly/3ba3uvw 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ 
สามารถจองล่วงหน้าได้ที่ 053 - 943626
หมายเหตุ* ของดให้บริการแก่ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน *

 
เผยแพร่เมื่อ 29 พฤษภาคม 2564 • การดู 1,680 ครั้ง
 
ย้อนกลับ