กำปั๋นปอนปีใหม่เมือง (คำให้พรปีใหม่ล้านนา)

 
 

กำปั๋นปอนปี๋ใหม่เมือง โดยศาสตราจารย์ ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี

คำอวยพรที่นำมาแสดงนี้เป็นแบบอย่างคำให้พรที่ผู้อาวุโสมักใช้กล่าวแก่ลูกหลานที่ไปดำหัว คือไปแสดงความคารวะในเทศกาลปาเวณีปีใหม่เมืองหรือในเทศกาลสงกรานต์ คำให้พรในช่วงนี้มักจะเป็นคำอวยพรที่ยอมรับกันว่าผ่านการเรียบเรียงแล้วว่ามีความครบถ้วน งดงามและไม่เยิ่นเย้อ 

"เอวัง โหนตุ ดีและ อัชชะในวันนี้ก็เป็นวันดีสรีอันประเสริฐล้ำเลิศกว่าวันทังหลาย บัดนี้รวิสังกรานต์ปีเก่าก็ล่วงพ้น"

 

 
เผยแพร่เมื่อ 16 เมษายน 2564 • การดู 38,910 ครั้ง
 
ย้อนกลับ