นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มช. ทำกิจกรรมวาดภาพเรือนโบราณ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มช. ทำกิจกรรมวาดภาพเรือนโบราณ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำกิจกรรมวาดภาพเรือนโบราณ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 

 
เผยแพร่เมื่อ 5 มีนาคม 2564 • การดู 1,430 ครั้ง
 
ย้อนกลับ