ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเมืองโบราณสมุทรปราการ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเมืองโบราณสมุทรปราการ
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช .ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากเมืองโบราณสมุทรปราการ ที่เข้าศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

 
เผยแพร่เมื่อ 4 มีนาคม 2564 • การดู 1,367 ครั้ง
 
ย้อนกลับ