คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชั้นอนุบาล เข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับชั้นอนุบาล เข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณะครูและนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเรียนรู้รูปแบบเรือนโบราณล้านนาจากสถานที่จริง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

 
เผยแพร่เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 801 ครั้ง
 
ย้อนกลับ