นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรกรรม คณะศึกษาศาสตร์ มช. ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในอดีตผ่านเรือนโบราณล้านนา

นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรกรรม คณะศึกษาศาสตร์ มช. ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในอดีตผ่านเรือนโบราณล้านนา
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญถิ่น อินดาฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรกรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรกรรม เข้าศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในอดีตผ่านเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 • การดู 932 ครั้ง
 
ย้อนกลับ