ให้การต้อนรับนิสิตจากชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา มหาวิทยาลัยบูรพา

ให้การต้อนรับนิสิตจากชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา มหาวิทยาลัยบูรพา
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับนักศึกษาจากชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้าศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ภายใต้โครงการ "เยือนศิลป์ถิ่นล้านนา เรียนรู้ค่าจากชุมชน" โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาในเชิงปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 24 ธันวาคม 2558
 
เผยแพร่เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 • การดู 1,049 ครั้ง
 
ย้อนกลับ