พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ณ อาคารสำนักงานสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลฯ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

     1) นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้รับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

     2) นายปัญญา แก้วคำ ตำแหน่งพนักงานช่าง สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานสำนัก ได้รับมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทพนักงานส่วนงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)

 
เผยแพร่เมื่อ 20 มกราคม 2564 • การดู 1,323 ครั้ง
 
ย้อนกลับ