ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง

 ต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง
 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวิทยา ลำปาง จังหวัดลำปาง ที่เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมเรือนโบราณ้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 4 ธันวาคม 2558
 
เผยแพร่เมื่อ 14 ธันวาคม 2558 • การดู 2,032 ครั้ง
 
ย้อนกลับ