มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่มาทำสัญญาเช่าพื้นที่กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ฉบับที่ 3

 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่มาทำสัญญาเช่าพื้นที่กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ฉบับที่ 3
 

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่มาทำสัญญาเช่าพื้นที่กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ฉบับที่ 3

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง 20210106153231139.pdf

เผยแพร่เมื่อ 6 มกราคม 2564 • การดู 1,340 ครั้ง
 
ย้อนกลับ