นักศึกษารายวิชาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย คณะสถาปัตยกรรม มช. เข้าศึกษารูปแบบเรือนโบราณล้านนาในอดีต

นักศึกษารายวิชาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย คณะสถาปัตยกรรม มช. เข้าศึกษารูปแบบเรือนโบราณล้านนาในอดีต
 

นักศึกษารายวิชาสถาปัตยกรรมร่วมสมัย คณะสถาปัตยกรรม มช. เข้าศึกษารูปแบบเรือนโบราณล้านนาในอดีต ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 23 ธันวาคม 2563

 
เผยแพร่เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 • การดู 1,231 ครั้ง
 
ย้อนกลับ