คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 

 
เผยแพร่เมื่อ 24 ธันวาคม 2563 • การดู 924 ครั้ง
 
ย้อนกลับ