นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มช. เข้าศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา

นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มช. เข้าศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ อินทจักร์ นำนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา เพื่อศึกษารูปแบบและโครงสร้างของเรือนพื้นถิ่น เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และสัมผัสโครงสร้างเรือนได้จากประสบการณ์จริง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 

 
เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2563 • การดู 917 ครั้ง
 
ย้อนกลับ