คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เรียนรู้รูปแบบเรือนพื้นถิ่นภาคเหนือ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เรียนรู้รูปแบบเรือนพื้นถิ่นภาคเหนือ
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เรียนรู้รูปแบบเรือนพื้นถิ่นภาคเหนือ ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

 
เผยแพร่เมื่อ 23 ธันวาคม 2563 • การดู 828 ครั้ง
 
ย้อนกลับ