คณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ทัศนา สลัดยะนันท์ และนักศึกษาในกระบวนวิชา "การรู้สารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ" (หลักสูตรนานาชาติ ) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 11 กันยายน 2557

 
เผยแพร่เมื่อ 23 กันยายน 2557 • การดู 818 ครั้ง
 
ย้อนกลับ