ร่วมเยี่ยมชมบูธสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และร่วมกิจกรรม Ikebana Workshop การสาธิตและการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น ในงาน Lanna Expo2020

ร่วมเยี่ยมชมบูธสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และร่วมกิจกรรม Ikebana Workshop การสาธิตและการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น ในงาน Lanna Expo2020
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมเยี่ยมชมบูธของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ที่ได้ร่วมจัดแสดงแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมนานาชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ และร่วมกิจกรรม Ikebana Workshop การสาธิตและการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น ในงาน Lanna Expo 2020 โดยกิจกรรม Ikebana Workshop เป็นกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือจากชมรมอิเคะบะนะ เชียงใหม่ และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดเทคนิคในการจัดดอกไม้จัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น หรืออิเคะบะนะ (Ikebana) ให้กับผู้สนใจ ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ เวทีกิจกรรม โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 26 กันยายน 2563 • การดู 1,848 ครั้ง
 
ย้อนกลับ