การอบรมหลักสูตรระยะสั้นการวาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์และเรือนโบราณล้านนา (การวาดภาพภูมิทัศน์เรือนล้านนา)

การอบรมหลักสูตรระยะสั้นการวาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์และเรือนโบราณล้านนา (การวาดภาพภูมิทัศน์เรือนล้านนา)
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการวาดภาพสีน้ำภูมิทัศน์และเรือนโบราณล้านนา (การวาดภาพภูมิทัศน์เรือนล้านนา) โดยมีอาจารย์ธนกร ไชยจินดา เป็นวิทยากรถ่ายทอดหลักการ เทคนิค การวางองค์ประกอบภาพ การลงสีน้ำให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว  ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563

 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 31 สิงหาคม 2563 • การดู 2,130 ครั้ง
 
ย้อนกลับ