ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน
 

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญครบรอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน

 
เผยแพร่เมื่อ 28 สิงหาคม 2563 • การดู 1,135 ครั้ง
 
ย้อนกลับ