ต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 16

ต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 16
 
ต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 16 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 
เผยแพร่เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2558 • การดู 865 ครั้ง
 
ย้อนกลับ