อบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำเทียนในพิธีกรรม (การทำเทียนโบราณล้านนา)

อบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำเทียนในพิธีกรรม (การทำเทียนโบราณล้านนา)
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการระยะสั้นการทำเทียนในพิธีกรรม (การทำเทียนโบราณล้านนา) โดยมีวิทยากร คือ ครูภาณุเดช อาภิชัย เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ขั้นตอน และวิธีการทำเทียนในพิธีกรรม และการนำเทียนไปบูชาทางพิธีกรรมต่างๆ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร) พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. 

 
เผยแพร่เมื่อ 4 สิงหาคม 2563 • การดู 1,944 ครั้ง
 
ย้อนกลับ