อบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำเทียนในพิธีกรรม (การทำเทียนร่ำห้อง-ประทีปเทียนหอม) วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

 อบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำเทียนในพิธีกรรม (การทำเทียนร่ำห้อง-ประทีปเทียนหอม) วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำเทียนในพิธีกรรม (การทำเทียนร่ำห้อง-ประทีปเทียนหอม) โดยมีวิทยากรคือ ครูอุสา ศรีสุวรรณ  เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ วัตถุดิบ และขั้นตอนวิธีการทำทำเทียนร่ำห้องและประทีปเทียนหอม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว  ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ เฮือนอนุสารสนทรกิจ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 4 สิงหาคม 2563 • การดู 2,205 ครั้ง
 
ย้อนกลับ