นักศึกษาต่างชาติ มช. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

นักศึกษาต่างชาติ มช. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
 
นักศึกษาต่างชาติ มช. เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
 
เผยแพร่เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2558 • การดู 1,380 ครั้ง
 
ย้อนกลับ