อบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำเทียนในพิธีกรรม (ทำต้นผึ้งเเละต้นเทียน) วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

อบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำเทียนในพิธีกรรม (ทำต้นผึ้งเเละต้นเทียน) วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำเทียนในพิธีกรรม (ทำต้นผึ้งเเละต้นเทียน) โดยมีวิทยากรคือ ครูนพดล คำมูล เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเป็นมาของการทำต้นผึ้งต้นเทียน ขั้นตอนการทำ รวมไปถึงการนำไปใช้งานในพิธีกรรม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ เฮือนอนุสารสนทรกิจ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 30 กรกฎาคม 2563 • การดู 2,178 ครั้ง
 
ย้อนกลับ