เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบวาระดำรงตำแหน่ง และแสดงความขอบคุณคณบดี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ กิจกรรม กับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรอง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฎาคม 2563 • การดู 1,704 ครั้ง
 
ย้อนกลับ