คณาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต และศึกษารูปแบบความเป็นอยู่วัฒนธรรมล้านนา เพื่อนำไปต่อยอดด้านการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

 
เผยแพร่เมื่อ 20 กรกฎาคม 2563 • การดู 2,021 ครั้ง
 
ย้อนกลับ