นายสนั่น ธรรมธิ บุคลากรในสังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประเภทบุคคล)

นายสนั่น ธรรมธิ บุคลากรในสังกัดสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประเภทบุคคล)
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายสนั่น ธรรมธิ ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประเภทบุคคล)

 
เผยแพร่เมื่อ 18 กรกฎาคม 2563 • การดู 2,528 ครั้ง
 
ย้อนกลับ