การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (อุุ๊ยผัด ครั้งที่ 1/2563)

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (อุุ๊ยผัด ครั้งที่ 1/2563)
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแล (อุุ๊ยผัด ครั้งที่ 1/2563) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับฯ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
เผยแพร่เมื่อ 15 กรกฎาคม 2563 • การดู 791 ครั้ง
 
ย้อนกลับ