การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างตกแต่งห้องนิทรรศการเพื่อรองรับการจัดแสดงแบบ Mapping และครุภัณฑ์ประกอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างตกแต่งห้องนิทรรศการเพื่อรองรับการจัดแสดงแบบ Mapping และครุภัณฑ์ประกอบ
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างตกแต่งห้องนิทรรศการเพื่อรองรับการจัดแสดงแบบ Mapping และครุภัณฑ์ประกอบ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตรวจรับงานจ้าง และดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยจากการดำเนินงานดังกล่าว ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 
เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฎาคม 2563 • การดู 1,239 ครั้ง
 
ย้อนกลับ