นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต้าหลี่ (Dali University) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต้าหลี่ (Dali University) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต้าหลี่ (Dali University) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นักศึกษาที่อาศัยในประเทศไทยช่วงระหว่างเดือนมกราคม2563เป็นต้นมา) เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อเรียนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของการสร้างเรือนโบราณล้านนากับการเชื่อมโยงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อนำไปต่อยอดทางการศึกษาวิชาไทยศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

 
เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฎาคม 2563 • การดู 2,193 ครั้ง
 
ย้อนกลับ