อาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

อาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
 

อาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

 
เผยแพร่เมื่อ 14 กรกฎาคม 2563 • การดู 1,271 ครั้ง
 
ย้อนกลับ