ต้อนรับคุณชนินทร์ อุรพีพัฒนพงศ์ และคณะ

ต้อนรับคุณชนินทร์ อุรพีพัฒนพงศ์ และคณะ
 

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ให้การต้อนรับคุณชนินทร์ อุรพีพัฒนพงศ์ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ทั้งนี้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับ และนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บรรยายนำชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563  

 
เผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม 2563 • การดู 1,289 ครั้ง
 
ย้อนกลับ