อบรมหลักสูตรอักษรธรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) ขั้นพื้นฐาน 1

อบรมหลักสูตรอักษรธรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) ขั้นพื้นฐาน 1
 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมหลักสูตรอักษรธรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) ขั้นพื้นฐาน 1 ในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านโปรเเกรม Zoom) โดยมีนายสนั่น ธรรมธิ (ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรธรรมล้านนา) เป็นวิทยากรบรรยาย โดยสูตรอักษรนี้ได้เปิดสอนให้กับผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จำนวน 24 ชั่วโมง หลังจากจบหลักสูตรแล้ว ผู้เข้าร่วมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป 

 

 
เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2563 • การดู 3,128 ครั้ง
 
ย้อนกลับ