ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563)
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563)

 
ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

เผยแพร่เมื่อ 8 มิถุนายน 2563 • การดู 1,502 ครั้ง
 
ย้อนกลับ